پرش به محتویات

اطلاعیه

این نسخه متنی OWASP API Security Top 10 است. به عنوان مرجع برای نسخه رسمی منتشر شده، در قالب یک سند قابل حمل (PDF) استفاده می شود.

مشارکت در پروژه مانند نظرات، اصلاحات یا ترجمه ها باید در اینجا انجام شود. برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه مشارکت، لطفاً به CONTRIBUTING.md مراجعه فرمایید.

  • Erez Yallon
  • Inon Shkedy