پرش به محتویات

مقدمه

به OWASP API Security Top 10 – 2019 خوش آمدید!

به اولین ویراست ده ‌‌آسیب‌پذیری برتر امنیت API خوش آمدید. اگر با پروژه OWASP Top 10 آشنایی داشته باشید، شباهت‌هایی بین آن و مستند پیش رو خواهید یافت: هر دو با نیت فهم آسان توسط مخاطب و قابلیت بکارگیری و انطباق در سازمان تهیه شده‌اند. در غیر این صورت، پیش از مطالعه عمیق‌تر ریسک‌‌های بحرانی امنیت API بهتر است صفحه ویکی پروژه امنیت API را مطالعه نمایید.

در معماری اپلیکیشن‌‌های مدرن امروزی API نقش خیلی مهمی دارد. از آنجا که آگاهی بخشی امنیتی و نوآوری در این حوزه گام‌‌های مختلفی دارد، تمرکز بر نقاط ضعف رایج APIها اهمیت زیادی خواهد داشت.

هدف اصلی مستند و پروژه ده ‌‌آسیب‌پذیری بحرانی امنیت API آموزش افراد دخیل در توسعه و نگهداری APIها از قبیل توسعه دهندگان، طراحان، معماران، مدیران و سازمان‌‌ها است.

در بخش متدلوژی و داده، اطلاعات بیشتری درباره نحوه ایجاد اولین نسخه از مستند حاضر خواهید یافت. در نسخه‌‌های آتی، جامعه امنیت را نیز دخیل نموده و به منظور دریافت داده‌‌های مرتبط، فراخوان عمومی خواهیم داد. در حال حاضر همگان را به مشارکت در مخزن Github یا لیست پست الکترونیک ما از طریق ارسال سوال، نظر و پیشنهاد تشویق می‌کنیم.