پرش به محتویات

یادداشت

مستند پیش رو اولین ویراست ده ‌‌آسیب‌پذیری بحرانی امنیت API است و ما بنا برآن داریم که بصورت دوره‌ای، هر سه یا چهارسال یکبار، آن را بروزرسانی نماییم.

بر خلاف نسخه حاضر، در نسخه‌های آتی برای دریافت داده‌های عمومی فراخوان داده و صنعت امنیت سایبری را نیز در تلاش خود سهیم خواهیم کرد. برای آشنایی بیشتر با نحوه آماده سازی این مستند می‌توانید به بخش متدولوژی و داده مراجعه نمایید. همچنین جزئیات ریسک‌های امنیتی مرتبط در بخش ریسک‌‌‌های امنیتی API قابل مطالعه هستند.

فهم تغییرات اساسی در معماری اپلیکیشن‌ها در سالیان گذشته از اهمیت زیادی برخوردار است. امروره APIها نقشی کلیدی در معماری ریزسرویس‌ها ، اپلیکیشن‌های تک صفحه ای (SPA )، اپلیکیشن‌های موبایل، اینترنت اشیاء و ... دارند.

پروژه ده آسیب‌پذیری بحرانی امنیت API تلاشی ضروری برای آگاهی بخشی در حوزه مسائل امنیتی APIهای مدرن به شمار می‌رود که بدون تلاش‌های داوطلبانه افراد متعدد، که در بخش سپاسگزاری‌ها از تمامی آنان نام برده شده، به سرانجام رساندن آن امکان پذیر نبود. متشکریم!