پرش به محتویات

درباره OWASP

پروژه بازمتن امنیت وب اپلیکیشن‌ها (OWASP) جامعه ای باز و آزاد است که اختصاصا در حوزه توانمندسازی سازمان‌ها در حوزه توسعه، تهیه و ایجاد اپلیکیشن‌ها و APIهای قابل اعتماد فعالیت دارد.

در OWASP، موارد زیر را بصورت رایگان و آزاد خواهید یافت:

اطلاعات بیشتر در: https://owasp.org

تمامی ابزارها، مستندات، ویدئوها، ارائه‌ها و شعب OWASP رایگان بوده و استفاده از یا مشارکت در آنها برای کلیه افرادی که تمایل به بهبود امنیت اپلیکیشن‌ها دارند، آزاد است.

در OWASP امنیت اپلیکیشن بعنوان مساله‌ای مهم از منظر افراد، فرایندها و فناوری‌ها در نظر گرفته می‌شود چرا که موثرترین رویکردها در امنیت اطلاعات نیز به بهبود در این حوزه‌ها نیاز دارند.

OWASP تعریف جدیدی از سازمان ارائه می‌دهد. رهایی از بند فشار مسائل مالی امکان فراهم آوردن اطلاعات بیطرفانه، عملی و مقرون به صرفه در حوزه امنیت اپلیکیشن‌ها را به ما داده است.

OWASP به هیچ کمپانی فناوری وابستگی ندارد اگرچه از استفاده آگاهانه از فناوری‌های تجاری در حوزه امنیت نیز حمایت می‌کنیم. OWASP انواع مختلفی از اطلاعات را به گونه‌ای همکارانه، شفاف و باز ارائه می‌دهد.

بنیاد OWASP موجودیتی غیرانتفاعی و عام المنفعه است که توفیق بلند مدت پروژه OWASP را تضمین می‌نماید. تقریبا تمامی کسانی که با OWASP پیوند دارند، از قبیل اعضای هیئت مدیره، روسای شعبه‌ها، راهبران پروژه‌ها و اعضای پروژه‌ها داوطلبانه این همکاری را انجام می‌دهند. همچنین ما از تحقیقات نوآورانه در حوزه امنیت با ارائه کمک‌های مالی و زیرساختی حمایت می‌کنیم.

به ما بپیوندید!

حق چاپ و مجوز

license

حق چاپ © 2003-2019 بنیاد OWASP. این اثر تحت مجوز Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License توسعه داده شده است. برای هرگونه استفاده مجدد یا انتشار، باید شرایط مجوز این اثر را برای دیگران شفاف نمایید.