Μετάβαση στο περιεχόμενο

OWASP LOGO

OWASP API Security Top 10 2019 στα Ελληνικά

Τα 10 Κορυφαία Ρίσκα Ασφαλείας API - Ελληνική μετάφραση του "The Ten Most Critical API Security Risks"

30/6/2022

WASP Logo URL TBA

https://owasp.org Η παρούσα εργασία διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Creative Commons License Logo