Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σχετικά με το OWASP

Το OWASP (Open Web Application Security Project) είναι μια ανοιχτή κοινότητα που αποσκοπεί στο να βοηθήσει οργανισμούς να παράγουν, να προμηθεύονται και να συντηρούν εφαρμογές και API που θα είναι ασφαλή.

Στο OWASP θα βρείτε δωρεάν διαθέσιμα και ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους τα παρακάτω:

Μάθετε περισσότερα στο: https://www.owasp.org.

Όλα τα εργαλεία, έγγραφα, βίντεο, παρουσιάσεις και παραρτήματα (chapters) του OWASP είναι δωρεάν διαθέσιμα και ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την ασφάλεια των εφαρμογών τους.

Προσεγγίζουμε την ασφάλεια εφαρμογών ως ένα πρόβλημα ανθρώπων, διεργασιών και τεχνολογίας, καθώς οι πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα απαιτούν βελτιώσεις στους παραπάνω τομείς.

Το OWASP είναι ένα νέο είδος οργανισμού. Η ανεξαρτησία μας από τυχόν εμπορικές πιέσεις μας επιτρέπει να παρέχουμε αμερόληπτες, πρακτικές και οικονομικά αποδοτικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια εφαρμογών.

Το OWASP δεν είναι συνδεδεμένο με καμία εταιρεία τεχνολογίας. Παρόλα αυτά υποστηρίζουμε την σωστή χρήση της εμπορικής τεχνολογίας ασφαλείας. Το OWASP παράγει υλικό με συλλογικό, διαφανή και ανοιχτό τρόπο.

Το Ίδρυμα OWASP είναι η μη κερδοσκοπική οντότητα που διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτού του έργου. Σχεδόν όλοι όσοι σχετίζονται με το OWASP είναι εθελοντές, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού συμβουλίου OWASP, των επικεφαλής των παραρτημάτων (chapters), των επικεφαλής έργων και των μελών των έργων (projects). Υποστηρίζουμε την καινοτόμο έρευνα στον τομέα ασφαλείας με επιχορηγήσεις και υποδομές.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε και εσείς στο OWASP!

license

Copyright © 2003-2019 The OWASP Foundation. Αυτό το έγγραφο κυκλοφορεί υπό την άδεια Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 license. Για να επαναχρησιμοποιήσετε ή να διανέμετε, θα πρέπει να καταστήσετε σαφές στους άλλους τους όρους άδειας χρήσης αυτού του έργου.