Μετάβαση στο περιεχόμενο

API7:2019 Security Misconfiguration

Παράγοντες Απειλής (Threat agents) / Φορείς Επίθεσης (Attack vectors) Αδυναμία Ασφαλείας (Security Weakness) Επιπτώσεις (Impacts)
Εξαρτώνται από το API : Εκμεταλλευσιμότητα 3 Επικράτηση (Prevalence) 3 : Ανιχνευσιμότητα 3 Τεχνικές Επιπτώσεις 2 : Εξαρτώνται από την Επιχείρηση
Οι εισβολείς συχνά επιχειρούν να βρουν μη επιδιορθωμένα ελαττώματα (unpatched flows), συνηθισμένα τελικά σημεία προορισμού ή μη προστατευμένα αρχεία και καταλόγους για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή γνώση του συστήματος. Λανθασμένες ρυθμίσεις παραμέτρων ασφαλείας (Security Misconfigurations) μπορούν να υπάρξουν σε οποιοδήποτε επίπεδο της στοίβας API (API stack), από το επίπεδο δικτύου έως το επίπεδο εφαρμογής. Διατίθενται αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση εσφαλμένων διαμορφώσεων, όπως περιττές υπηρεσίες ή ρυθμίσεις παλαιού τύπου (legacy options). Οι εσφαλμένες ρυθμίσεις ασφαλείας όχι μόνο εκθέτουν ευαίσθητα δεδομένα χρηστών, αλλά εκθέτουν και λεπτομέρειες συστήματος που μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη παραβίαση του διακομιστή (server).

Πότε το API είναι ευάλωτο

Το API μπορεί να είναι ευάλωτο όταν:

 • Δεν υπάρχει η κατάλληλη θωράκιση ασφαλείας (security hardening) σε όλα τα τμήματα της στοίβας της εφαρμογής, ή υπάρχουν λανθασμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων σε υπηρεσίες Cloud.
 • Δεν έχουν εγκατασταθεί οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, ή τα συστήματα είναι παροχημένα.
 • Αχρείαστα χαρακτηριστικά (features) είναι ενεργοποιημένα (για παράδειγμα, το API δέχεται HTTP verbs που δεν χρησιμοποιούνται).
 • Δεν υπάρχει Transport Layer Security (TLS).
 • Δεν στέλνονται στις εφαρμογές-πελάτες (clients) οι οδηγίες ασφαλείας (security directives)(π.χ., Επικεφαλίδες Ασφαλείας).
 • Δεν υπάρχει πολιτική Cross-Origin Resource Sharing (CORS) ή έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα.
 • Τα μηνύματα σφαλμάτων περιλαμβάνουν τεχνικές πληροφορίες για τα σφάλματα όπως τα ονόματα και την αλληλουχία των μεθόδων εκτέλεσης (stack trace) ή το API εκθέτει άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Παραδείγματα από Σενάρια Επίθεσης

Σενάριο Επίθεσης #1

Ένας εισβολέας βρίσκει το αρχείο .bash_history κάτω από τον κεντρικό φάκελο (root folder) του διακομιστή, το οποίο περιλαμβάνει εντολές που χρησιμοποιούνται από την ομάδα DevOps για να έχουν πρόσβαση στο API:

$ curl -X GET 'https://api.server/endpoint/' -H 'authorization: Basic Zm9vOmJhcg=='

Ένας εισβολέας θα μπορούσε επίσης να βρει άγνωστα τελικά σημεία προορισμού του API που χρησιμοποιούνται μόνο απο την ομάδα DevOps και τα οποία δεν είναι τεκμηριωμένα.

Σενάριο Επίθεσης #2

Θέτοντας ως στόχο μια συγκεκριμένη υπηρεσία, ένας εισβολέας χρησιμοποιεί μια δημοφιλή μηχανή αναζήτησης για να αναζητήσει υπολογιστές άμεσα προσβάσιμους από το Διαδίκτυο. Ο εισβολέας βρίσκει έναν διακομιστή που τρέχει ένα δημοφιλές σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, το οποίο ακούει στην προεπιλεγμένη θύρα. Ο διακομιστής αυτός χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (default configuration), οι οποίες έχουν απενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας, με αποτέλεσμα ο εισβολέας να αποκτήσει πρόσβαση σε εκατομμύρια εγγραφές με προσωπικά δεδομένα (PII), προσωπικές προτιμήσεις και δεδομένα ελέγχου ταυτότητας.

Σενάριο Επίθεσης #3

Επιθεωρώντας την μεταφορά των δεδομένων μιας εφαρμογής για κινητά, ένας εισβολέας ανακαλύπτει ότι τα δεδομένα HTTP δεν μεταφέρονται ολικά κάτω από ένα ασφαλές πρωτόκολλο (π.χ. TLS). Ο εισβολέας ανακαλύπτει ότι αυτό συμβαίνει ειδικά για τη λήψη εικόνων προφίλ. Καθώς η αλληλεπίδραση του χρήστη με το API είναι δυαδική και παρά το γεγονός ότι η μεταφορά των δυαδικών δεδομένων του API εκτελείται κάτω από ένα ασφαλές πρωτόκολλο, ο εισβολέας ανακαλύπτει ένα μοτίβο όσον αφορά το μέγεθος των απαντήσεων του API. Στην συνέχεια, ο εισβολέας χρησιμοποιεί το μοτίβο για να βγάζει συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των χρηστών σε σχέση με το περιεχόμενο που εμφανίζεται (π.χ. εικόνες προφίλ).

Τρόπος Πρόληψης

Με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη, ο κύκλος ζωής των API θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Επαναλαμβανόμενη διαδικασία θωράκισης (hardening) που επιτρέπει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση ενός σωστά ασφαλισμένου περιβάλλοντος στο οποίο θα τρέχουν τα APIs.
 • Έλεγχο και ενημέρωση των ρυθμίσεων σε ολόκληρη τη στοίβα (stack) των APIs. Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει αρχεία που χρησιμοποιούνται κατά την ενορχήστρωση (orchestration), API components και υπηρεσίες cloud (π.χ. δικαιώματα κάδων S3).
 • Ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας για όλες τις αλληλεπιδράσεις του API σε στατικά στοιχεία (π.χ. εικόνες).
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων σε όλα τα περιβάλλοντα.

Ακόμα:

 • Για να αποτρέψετε την πιθανή αποστολή τεχνικών πληροφοριών σε μηνύματα σφαλμάτων (exception trace) και άλλων πολύτιμων πληροφοριών στους εισβολείς, εάν έχετε την δυνατότητα, ορίστε και επιβάλετε συγκρεκριμένα σχήματα απαντήσεων API (response payload schemas), συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων σφαλμάτων (error responses).
 • Βεβαιωθείτε ότι το API είναι προσβάσιμο μόνο από τα ρήματα/μεθόδους HTTP (HTTP verbs) που έχετε καθορίσει. Όλα τα άλλα ρήματα/μέθοδοι HTTP (HTTP verbs) θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα (π.χ. "HEAD").
 • Τα APIs που είναι σχεδιασμένα για να είναι προσβάσιμα από εφαρμογές-πελάτες μέσω προγραμμάτων περιήγησης (π.χ., το front-end μιας εφαρμογής Web) θα πρέπει να εφαρμόζουν μια σωστή πολιτική κοινής χρήσης πόρων μεταξύ προέλευσης (CORS).

Αναφορές (References)

Αναφορές OWASP

Εξωτερικές Αναφορές