Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σημειώσεις Έκδοσης

Αυτή είναι η πρώτη έκδοση του OWASP API Security Top 10. Σκοπός μας είναι η έκδοση να ενημερώνεται περιοδικά κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια.

Σε μελλοντικές εκδόσεις, σε αντίθεση με την παρούσα έκδοση, θέλουμε να κάνουμε μια δημόσια πρόσκληση για δεδομένα, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις του τομέα της ασφάλειας εφαρμογών (security industry) σε αυτή την προσπάθεια. Στην ενότητα Μεθοδολογία και Δεδομένα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αυτής της έκδοσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα Ρίσκα Ασφαλείας API.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια, η αρχιτεκτονική των εφαρμογών έχει αλλάξει σημαντικά. Επί του παρόντος, τα APIs διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική των μικροϋπηρεσιών (microservices), των εφαρμογών μιας σελίδας (SPA), των εφαρμογών για κινητά, του IoT κ.λπ.

Το OWASP API Security Top 10 ήταν μια απαραίτητη προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα σύγχρονα ζητήματα ασφαλείας των APIs. Αυτό ήταν εφικτό μόνο χάρη στη σημαντική προσπάθεια πολλών εθελοντών οι οποίοι αναφέρονται στην ενότητα Ευχαριστίες. Σας ευχαριστούμε!

Σημειώσεις Μετάφρασης

Η μετάφραση του OWASP API Security Top 10 2019 πραγματοποιήθηκε εθελοντικά με στόχο να γίνει η καταγραφή προσβάσιμη και στην ελληνική γλώσσα.

Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια ουσιαστική συνεισφορά στην αποστολή της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται στην ανάπτυξη και συντήρηση APIs και λογισμικού γενικότερα για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Η ελληνική μετάφραση προέκυψε από την προσπάθεια των παρακάτω: - Athanasios Emmanouilidis https://www.linkedin.com/in/athanasiosem/ - Apostolos Giannakidis https://www.linkedin.com/in/giannakidisapostolos/