Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μεθοδολογία και Δεδομένα

Σύνοψη

Δεδομένου ότι η βιομηχανία AppSec δεν έχει εστιάσει στην πιο πρόσφατη αρχιτεκτονική εφαρμογών, στην οποία τα API διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, η σύνταξη μιας λίστας με τους δέκα πιο κρίσιμους κινδύνους ασφαλείας API, με βάση μια δημόσια πρόσκληση για δεδομένα, θα ήταν δύσκολο έργο. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει δημόσια κλήση δεδομένων, η προκύπτουσα λίστα Top 10 εξακολουθεί να βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, συνεισφορές ειδικών σε θέματα ασφαλείας και σε ανοιχτή συζήτηση με την κοινότητα ασφαλείας.

Μεθοδολογία και Δεδομένα

Στην πρώτη φάση συλλέχθηκαν, εξετάστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν δημόσια δεδομένα σχετικά με συμβάντα ασφαλείας API από μια ομάδα ειδικών σε θέματα ασφαλείας. Τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν από πλατφόρμες επιβράβευσης σφαλμάτων (bug bounty platforms) και βάσεις δεδομένων ευπάθειας, τα οποία καταχωρήθηκαν στο χρονικό διάστημα ενός έτους και χρησιμοποιήθηκαν για στατιστικούς σκοπούς.

Στην επόμενη φάση οι επαγγελματίες ασφαλείας με εμπειρία σε δοκιμές διείσδυσης (penetration testing) κλήθηκαν να συντάξουν τη δική τους λίστα Top 10.

Η OWASP Risk Rating Methodology χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση της Ανάλυσης Κινδύνου. Οι βαθμολογίες συζητήθηκαν και αναθεωρήθηκαν μεταξύ των επαγγελματιών ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα ανατρέξτε στην ενότητα Κίνδυνοι Ασφαλείας API.

Το πρώτο προσχέδιο του OWASP API Security Top 10 2019 προέκυψε από συναίνεση των στατιστικών αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης και από τις λίστες που προετοίμασαν οι επαγγελματίες ασφαλείας. Το προσχέδιο υποβλήθηκε στη συνέχεια για εκτίμηση και αξιολόγηση από άλλη ομάδα επαγγελματιών ασφαλείας, με σχετική εμπειρία στους τομείς ασφαλείας API.

Το OWASP API Security Top 10 2019 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην εκδήλωση OWASP Global AppSec Tel Aviv (Μάιος 2019). Από τότε είναι διαθέσιμο στο GitHub για δημόσια συζήτηση και συνεισφορές.

Η λίστα των συντελεστών είναι διαθέσιμη στην ενότητα Ευχαριστίες.